Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

ΙΩΝΕΣ1890

ΟΛΟΙ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΩΡΑ18:00